Máy Chấm Công Vân Tay, Nhận Diện Khuôn Mặt ZKTECO: Silkbio 100TC

Liên hệ: 0978 638 818

 Số khuôn mặt: 800

– Số  vân tay: 1500

– Số giao dịch: 100.000

– Màn hình: 2.8-inch TFT

– Cổng giao tiếp: RS232 / 485, TCP / IP, USB -Host